KADROMUZ

IDEAL İlaç Danışmanlık/Pharma Consulting |

Kurucu Ortak ve İdari Müdür

Prof. Dr. Y. İlker Kanzık

Dr. Y. İlker Kanzık,  İDEAL İlaç Danışmanlık’ın Kurucu Ortağı ve İdari Müdürü’dür. İDEAL İlaç Danışmanlık’ı kurmadan önce Dr. Kanzık, yerli ve yabancı farmasötik firmalara (orijinal ya da jenerik) başlıca ruhsatlandırma ve biyoeşdeğerlik çalışmalarının düzenlenmesi ile ilgili hizmetler sunan bir başka danışmanlık şirketinin Kurucu Ortağı ve 15 yıldan uzun süre de İdari Ortağı olmuştur.

Dr. Kanzık, Farmakoloji profesörüdür. Biyomedikal araştırma deneyimi, kardiyopulmoner bozukluklar, gastrointestinal, nöroloji, onkoloji, farmakogenetik ve biyofarmasötikler dahil geniş bir tedavi alanını kapsar ve bunlara biyolojikler ve ilaçlar ile ilgili çalışmalar da dahildir. 

Kırk yıllık akademik kariyeri boyunca, her düzeyden farklı görevlerde bulunmuştur. ‘Farmakoloji Ders Kitabı’ (Türkçe)’nın yazarı ve 100’den fazla uluslararası bilimsel makalenin (araştırma yazıları, yorumları ve özetleri) yazarıdır (ya da ortak yazarıdır) ve bazı ders kitaplarında da yer almıştır.  Ulusal ve uluslararası 150’den fazla sunumu vardır.

Şu anki ilgi alanı klinik araştırmaların düzenlenmesi, biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmalarının düzenlenmesi, biyofarmasötiklerin kıyaslanabilirlik çalışmaları ve ilaç ve tıbbi cihaz ruhsatlandırmalarıdır.

Daha önce Türkiye Sağlık Bakanlığı İlaç Değerlendirme Kurulu, Farmasötik Değerlendirme biriminin bir üyesi olmuş ve uzun yıllar hem Sağlık Bakanlığına hem de Türkiye İlaç Sanayi Derneğine bilimsel danışmanlık yapmıştır.  
IDEAL İlaç Danışmanlık/Pharma Consulting |

Kurucu Ortak ve Teknik Müdür

Uzm. Ecz. Selma Koru

Uzm. Ecz. Selma Koru, İDEAL İlaç Danışmanlık’ın Kurucu Ortağı ve Teknik Müdürü'dür. İDEAL İlaç Danışmanlık’ı kurmadan önce Koru, yerli ve yabancı farmasötik firmalara (orijinal ya da jenerik) başlıca ruhsatlandırma ve biyoeşdeğerlik çalışmalarının düzenlenmesi ile ilgili hizmetler sunan bir başka danışmanlık şirketinde Biyoeşdeğerlik Proje Müdürlüğü yapmıştır ve 10 yıldan uzun süre içinde yaklaşık 350 proje deneyimi vardır.

Koru, Ankara Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 2002 yılında mezun olmuş ve aynı fakültenin Farmakoloji Bölümünde yüksek lisansını 2005 yılında tamamlamıştır. Bir yıllık bir eczane deneyimi sonrasında 10 yıldan uzun bir süre Monitör, Proje Asistanı ve en son Proje Müdürü olarak klinik araştırmalar ve özellikle biyoeşdeğerlik çalışmaları ile uğraşmıştır.    

Şu anki ilgi alanı klinik araştırmaların düzenlenmesi için yasal gereklilikler, biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmalarının biyoanalizi, biyofarmasötiklerin kıyaslanabilirlik çalışmalarıdır.

Klinik Araştırmalar Derneğinin 2009’dan beri üyesidir. Viyana Klinik Araştırmalar Okulu'ndan İKU sertifikası vardır.